Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cronfa Dyfodol Economaidd

Grant Dechrau Busnes

Mae'r Gronfa Cychwyn Busnes bellach wedi cau.

Mae ein Cronfa Dyfodol Economaidd yn cefnogi busnesau newydd ac addasiadau i eiddo busnes sy'n helpu i gefnogi'r economi yn ystod pandemig y coronafeirws a thu hwnt.

Maent yn cynnwys y canlynol:

  • cyllid Dechrau Busnes sy'n darparu grantiau o rhwng £250 a £4,000 i fusnesau newydd a busnesau yn ystod eu 3 blynedd gyntaf yn masnachu. I ddechrau bydd £150,000 ar gael yn 2021/2022

  • Cronfa Adfer Gwella'r Awyr Agored Covid-19 sy'n darparu grantiau o hyd at £10,000 ar gyfer addasiadau i eiddo busnes sy'n ymateb i gyfyngiadau sy'n deillio o bandemig y coronafeirws ac yn datblygu gwydnwch yn y dyfodol. I ddechrau bydd £350,000 ar gael ar gyfer y Gronfa hon yn 2021/2022

Cronfa Adfer Gwella'r Awyr Agored Covid-19

Ar hyn o bryd, mae Cronfa Adfer Gwella'r Awyr Agored Covid-19 ar gau i ymgeiswyr newydd. 

Os bydd rhagor o gyllid ar gael gan Lywodraeth Cymru, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy ein sianeli cyfathrebu. 

Dogfen gyfarwyddyd Cronfa Adfer Gwella'r Awyr Agored Covid-19

Chwilio A i Y