Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestrau trwyddedau

Rhestr gofrestrau

Hysbysiad cyhoeddus o’r ceisiadau a dderbyniwyd

Hysbysiad adolygu

Does dim hysbysiadau adolygu cyfredol.

Hysbysiad adolygiad cryno

Dyddiadau y gellir archwilio’r gofrestr gyhoeddus

  • Dydd Llun i ddydd Iau - 08.30am tan 5pm
  • Dydd Gwener - 08.30am Tan 4.30pm

Pan fo’n bosibl, gwnewch apwyntiad neu ffoniwch ni o flaen llaw i ni roi’r wybodaeth berthnasol ar gael. Fel arall, edrychwch ar y cofrestrau cyhoeddus wrth ddilyn y dolenni ar ben y dudalen hon.

Cyswllt

Adran Drwyddedu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-Bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y