Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestru Anifeiliaid sy’n PerfformioI arddangos, defnyddio neu hyfforddi anifeiliaid sy’n perfformio yng Nghymru, yr Alban neu Loegr, dylech gofrestru â’ch awdurdod lleol. Mae’n rhaid i geisiadau ddisgrifio’r anifeiliaid a’r perfformiad a gynigir. Mae ffi’n berthnasol.

Nid oes meini prawf yn ôl y gyfraith.

Nid oes meini prawf yn ôl y gyfraith.

Mae hi er budd y cyhoedd i’r awdurdodau brosesu ceisiadau cyn eu cyflwyno. Os nad ydych chi wedi clywed gan yr awdurdod perthnasol o fewn cyfnod rhesymol, cysylltwch. Gallwch chi wneud hyn trwy Gwasanaeth Croesawu DU, neu defnyddiwch y manylion cyswllt isod.

Yn gyntaf, cysylltwch â ni i wneud cais trwy’r manylion isod.

Yn gyntaf, cysylltwch â ni i wneud cais trwy’r manylion isod:

E: licensing@bridgend.gov.uk
Ff: 01656 643643

Adran Drwyddedu
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr
Swyddfeydd Dinesig
Angel Street
Pen-y-Bont ar Ogwr
CF31 4WB

Wrth wneud cŵyn, cysylltwch â’r masnachwr eich hun, trwy lythyru yn ddelfrydol, gyda phrawf danfon. Os nad ydy hynny’n gweithio ac rydych chi yn y DU, gall Llinell Gymorth Cwsmeriaid Cyngor ar Bopeth helpu. Y tu allan i’r DU, cysylltwch â’r Ganolfan Cwsmeriaid y DU yn Ewrop.

Gall swyddog yr heddlu neu swyddog yr awdurdod lleol wneud cŵyn i’r llys ynadon lleol os ydynt yn teimlo bod anifail wedi ei drin yn annheg.

Chwilio A i Y