Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwneud cais am drwydded anifail gwyllt peryglus

Meini prawf anifeiliaid gwyllt peryglus

Mae angen i chi gael trwydded i gadw rhai anifeiliaid yr ystyrir eu bod yn wyllt, yn beryglus neu’n egsotig, megis:

  • moch penodol gan gynnwys baeddod gwyllt
  • bolgodogion
  • primatiaid
  • cathod gwyllt
  • cŵn gwyllt gan gynnwys bleiddiau

Gweld rhestr lawn o’r anifeiliaid y mae angen trwydded ar eu cyfer.

Efallai y bydd angen trwydded ar gyfer anifeiliaid hybrid neu groesfrid. Mae’r sefyllfa’n dibynnu ar ba mor bell i ffwrdd yw’r anifail o’i hynafiaid gwyllt.

Cyngor ar eich cais

Cysylltwch â’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir am gyngor anffurfiol cyn ymgeisio. Ychwanegwch eich manylion cyswllt i'w ffurflen gyswllt, a nodwch eich bod am gael cyngor ar lesiant anifeiliaid a thrwyddedu anifeiliaid gwyllt peryglus.

Anfonwch geisiadau cyflawn at:

Cyswllt

Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Chwilio A i Y