Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Hysbysiadau cyfreithiol a gorchmynion

Mae’r cyngor yn defnyddio’r dudalen hon i arddangos unrhyw hysbysiadau cyfreithiol.

 

Hysbysiad Adran 123 - Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Cynllun – Maes Chwarae Llangrallo

Cynllun - Maes Hamdden Cae Gof

Cynllun – Cae Chwarae Llangrallo

Cynllun - Maes Hamdden Goetre-hen

Cynllun - Clwb Bowlio Mynydd Cynffig a'r Pîl

Cynllun – Maes Chwarae Waun Cimla

 

Hysbysiad o gais am gymeradwyaeth adeiladu: Grove Golf Club

 

Lluniad Cynllun - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr - Parth 8

Datganiad Rhesymau Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr- Parth 8

Gorchymyn - Diwygiad Rhif 19 2022 - Cynllan Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont-Ar-Ogwr - Parth 8

Hysbysaid - Diwygiad Rhif 19 2022 - Cynllun Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr -Parth 8

Gorchymyn - Amrywio Gwahardd Mynediad - Cynllan Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr -Parth 8

Hysbysiad - Gorchymyn Amrywio Gwahardd Mynediad - Cynllan Parcio Preswylwyr Pen-Y-Bont Ar Ogwr- Parth 8

 

Hysvysiad Tabl Prisiau Tocynnau ar gyfer cerbydau hacni 2022

 

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Hysbysiad bod y gorchymyn wedi ei wneud

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Datganiad O’r Rhesymau 

Cynllun Traffig Arfaethedig – Porthcawl- Gorchymyn Arbrofol 2021 - Gorchymyn

 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Hysbysiad bod y gorchymyn wedi ei wneud

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Datganiad O’r Rhesymau 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Gorchymyn Arbrofol 2021 - Amrywiad Rhif 1 2022 - Gorchymyn

 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Gorchymyn

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Gorchymyn Rhybudd wedi’i Wneud 

Cynllun Traffig Arfaethedig - Ystâd Ddiwydiannol Tredwr Pen-y-bont ar Ogwr - Datganiad o Resymau

 

Gwahardd Alcohol a Gosod Giatiau

 

Chwilio A i Y