Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trwyddedau Gamblo

Rydym yn dosbarthu trwyddedau ar gyfer adeiladau lle y bydd gamblo’n digwydd. Mae hynny’n cynnwys lleoedd megis:

  • clybiau
  • safleoedd trwyddedig ar gyfer alcohol
  • neuaddau bingo
  • adeiladau betio gan gynnwys traciau
  • canolfannau adloniant i oedolion a’r teulu

Hefyd, rydym yn cadw cofrestr o loterïau bach a pheiriannau gemau.

Ffurflenni cais ar gyfer trwyddedau gamblo

Mae rhai ffurflenni wedi’u nodi gan yr Adran Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) a chaiff rhai eu cymeradwyo gan ein His-Bwyllgor Trwyddedu.

Chwilio A i Y