Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Trwyddedau tacsis

Proses cyflwyno cais am drwydded gyrru tacsis

Rhaid cyflwyno cais am drwydded gyrru tacsis newydd neu am adnewyddu trwydded gyrru tacsis yn uniongyrchol. Bydd y pecyn cais neu’r llythyr adnewyddu’n egluro pa ddogfennau sydd eu hangen arnoch. Byddwn yn gwneud copi o’r dogfennau gwreiddiol ac yn eu dychwelyd i chi ar y diwrnod.

Fe’ch argymhellir i gyflwyno ceisiadau adnewyddu o leiaf bedair wythnos cyn y dyddiad dod i ben.

Er mwyn gwneud apwyntiad i gyflwyno eich cais neu i gael help, ffoniwch 01656 643109.

Gwneud cais am drwydded gyrru tacsi

Gwneud cais am drwyddedau cerbyd

Amodau trwydded Cerbydau Hacni

Amodau trwydded cerbydau hurio preifat

Cyfeiriad ar gyfer ffurflenni

Cyswllt:

Adran Drwyddedu

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Angel Street, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Rhestr o Gerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn

Chwilio A i Y