Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Archif dogfennau a phrif gyhoeddiadau

Archif Cynlluniau Corfforaethol

Cynllun Corfforaethol 2013-2017 (2015-2016)
Crynodeb o Gynllun Corfforaethol 2013-2017 (2015-2016)
Cynllun Corfforaethol 2013-2017 (2014-2015)
Crynodeb o Gynllun Corfforaethol 2013-2017 (2014-2015)
Cynllun Corfforaethol 2013-2017 (2013-2014)
Cynllun Corfforaethol 2013-2017 (2013-14): Ymateb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i adborth yr ymgynghoriad

Archif Adroddiadau Blynyddol

2014 - 2015

Adroddiad Blynyddol 2014-2015
Dangosyddion Perfformiad 2014-2015

2013 - 2014

Adroddiad Blynyddol 2013-2014
Dangosyddion Perfformiad 2013-2014
Crynodeb o Adroddiad Blynyddol 2013-2014

2012 - 2013

Crynodeb o Adroddiad Blynyddol 2012-2013
Adroddiad Blynyddol 2012-2013
Dangosyddion Perfformiad 2012-2013

2011 - 2012

Adroddiad Blynyddol 2011-2012
Crynodeb o Adroddiad Blynyddol 2011-2012
Dangosyddion Perfformiad Pen-y-bont ar Ogwr 2011-2012

Archif Adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru

Adroddiad Gwella Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Swyddfa Archwilio Cymru 2014
Adroddiad Gwella Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Swyddfa Archwilio Cymru 2013
Llythyr Asesu Gwella Rhagfyr 2012 - Diweddariad
Llythyr Asesu Gwella Medi 2012
Adroddiad Gwella Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Swyddfa Archwilio Cymru 2012
Asesu Gwella Gorffennaf 2011: Gan Gynnwys Diweddariad Ynghylch Asesu Corfforaethol
Adroddiad Gwella Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Swyddfa Archwilio Cymru 2011
Adroddiad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru – Asesiad Corfforaethol Rhagarweiniol – Mehefin 2010
Crynodeb o Adroddiad Gwella Blynyddol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan yr Archwilydd Cyffredinol 2009-2010
Yr Archwilydd Cyffredinol yn Cyhoeddi Adroddiad Newydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Archif o ddogfennau eraill

Fframwaith Rheoli Perfformiad (fersiwn 2013)

Chwilio A i Y