Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Y Gymraeg

Rydym wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal wrth gyflawni busnes gyda’r cyhoedd. Hefyd, rydym yn ymroddedig i helpu i godi ymwybyddiaeth trigolion a chyflogeion o’r iaith a’r diwylliant.

Safonau’r Gymraeg

Mae ein dogfen gydymffurfio a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg yn 2015 yn nodi'r 171 o safonau y mae angen i ni gydymffurfio â nhw.

Er 30 Mawrth 2016, roedd yn rhaid i ni gydymffurfio â 144 o safonau, a'r 27 sy'n weddill erbyn 30 Medi 2016. Mae'r safonau'n cynnwys pum thema:

  • Gwasanaethau
  • Gwneud polisïau
  • Gweithredoedd
  • Hyrwyddo
  • Cadw cofnodion

Mae'r ddogfen hon yn nodi sut rydym yn bwriadu cydymffurfio â'r safonau.

Byddwn yn cyhoeddi ein ffurflenni asesu’r Gymraeg ar gyfer ein cyrsiau addysg cyhoeddus bob blwyddyn.

Adroddiadau blynyddol ar y Gymraeg

Mae ein hadroddiadau blynyddol yn trafod ein gwaith o gydymffurfio â Safonau’r Gymraeg:

Adroddiad 2016/17

Adroddiad 2015/16

Mae copïau caled o’r adroddiadau hyn hefyd ar gael yn ein Canolfan Gyswllt.

Strategaeth bum mlynedd

Mae ein strategaeth bum mlynedd yn disgrifio sut y byddwn yn bwriadu rhoi hwb i’r Gymraeg a’r diwylliant Cymraeg ymhlith ein trigolion a’n cyflogeion. Darllenwch ein strategaeth ar-lein neu darllenwch gopi caled yn ein Canolfan Gyswllt.

Cwynion am y Gymraeg

Rydym wedi diweddaru ein polisi cwynion corfforaethol i nodi sut rydym yn ymdrin â chwynion am y Gymraeg. Gwelwch ein polisi cwynion llawn yma.

Cyswllt

Ymgynghori, Ymgysylltu a Chydraddoldeb

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 642625
Cyfnewid testun: 18001 01656 642625
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr , CF31 4WB.

Chwilio A i Y