Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cronfa Gweithredu Cymunedol

Eleni, mae’r cynghorwyr wedi cael £5,000 yr un i wario ar brojectau lleol yn eu ward er budd y gymuned. Gall cynghorwyr benderfynu sut i wario eu rhan, cyn belled â’u bod yn cydymffurfio ag amodau penodol.

Gellir defnyddio’r gronfa ar gyfer:

 • gwella asedau cymunedol, megis paentio ystafell gymunedol, prynu offer ar gyfer neuadd y pentref neu brynu cynwysyddion planhigion ar gyfer y strydoedd
 • gwella canolfan gymunedol neu neuadd y pentref
 • sefydlu a chyhoeddi cylchlythyr cymunedol newydd
 • cynllunio a hysbysebu teithiau cerdded yn y pentref
 • prynu offer chwarae ac ymarfer corff ar gyfer y gymuned
 • cynnal digwyddiadau cyhoeddus, gwyliau ac arddangosiadau
 • sefydlu gweithgaredd cymunedol newydd, megis clwb garddio neu grŵp trigolion

Ni cheir defnyddio’r gronfa ar gyfer:

 • treuliau rheolaidd nac unrhyw beth a allai barhau i gostio arian yn y dyfodol
 • dillad na gwisg at ddefnydd unigolyn yn unig
 • gweithgareddau gwleidyddol, lobïo nac ymgyrchu
 • cyflogi staff, talu rhent na thalu costau cynnal cyffredinol sefydliad
 • rhoddion elusennol cyffredinol pan nad oes unrhyw fuddion penodol i’r ward benodol
 • rhoddion na lletygarwch, gan gynnwys bwyd a diod

Sut i wneud cais am gyllid

Cwblhewch y ffurflen gais Cronfa Gweithredu Cymunedol a’i chyflwyno i’ch cynghorydd lleol. Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich cynghorydd lleol isod.

Chwilio A i Y