Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Election results

Gweler canlyniadau etholiadau blaenorol isod.

Canlyniadau etholiadau seneddol y DU

Datganiad o Ganlyniad y Bleidlais, Etholaethau Pen-y-bont ar Ogwr ac Aberogwr 2017

Datganiad o Ganlyniad y Bleidlais, Etholaeth Pen-y-bont ar Ogwr 2015

Datganiad o Ganlyniad y Bleidlais, Etholaeth Aberogwr 2015

Canlyniadau Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Datganiad o Ganlyniad y Bleidlais, Etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2017

Canlyniadau Etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2012

Canlyniadau Etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2008 Ymlaen

Canlyniadau Etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 2008

Canlyniadau etholiadau tref a chymuned

Datganiad Canlyniad Y Bleidlais, Cyngor Cymuned Cwm Garw, Ward Pontycymer

Datganiad Canlyniad Y Bleidlais, Cyngor Cymuned Cwm Garw, Ward Betws

Canlyniad Etholiad Diwrthwynebiad, Cyngor Cymuned Ynysawdre, Ward Brynymen

Datganiad Canlyniad y Bleidlais, Cyngor Cymuned Trelales, Ward Cefn Glas 1

 

Datganiad o Ganlyniad y Bleidlais, Etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned 2017

Canlyniad Etholiad Un Ymgeisydd, Etholiad Cyngor Cymuned 2017

Canlyniad Etholiad Un Ymgeisydd, Etholiad Cyngor Tref 2017

Canlyniadau Cyngor Cymuned/Cyngor Tref 2012

Canlyniadau etholiadau’r Comisiynydd Heddlu a Throseddu

Tystysgrif canlyniadau, Cyfrif Cyntaf LRO, Etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2012

Tystysgrif canlyniadau, Ail Gyfrifiad LRO, Etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2012

Canlyniadau etholiad y Comisiynydd Heddlu a Throseddu 2012

Canlyniadau etholiadau senedd Ewrop

Canlyniad y Bleidlais, Etholiad Senedd Ewrop 2014

 

Chwilio A i Y