Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Seddau gwag

Gall swydd cynghorydd ddod yn wag oherwydd:

  • ymddeoliad
  • marwolaeth
  • datgymhwyso
  • penderfyniad llys etholiad
  • methu ymgymryd â’r swydd

Ceir rhestr isod o unrhyw ‘hysbysiad presennol o swyddi gwag’. Bydd yn cynnwys manylion am sut i wneud cais am isetholiad naill ai ar gyfer swydd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr neu swydd gyda chyngor cymuned.

Swyddi gwag presennol

Hybysiad Am Swydd Wag, Cyngor Tref Pen-Y-Bont ar Ogwr, Ward Y Castell Newydd

Hysbysiad Am Swydd Wag, Cyngor Cymuned Llangynwyd Ganol, Ward Pontrhydycyff

Gwybodaeth ychwanegol

Gweler canllaw’r comisiynydd etholiadol am fwy o wybodaeth ynghylch gwneud cais am isetholiadau.

Chwilio A i Y