Accessibility links

Dewis iaith

Adrodd materion


Wrth adrodd am broblem i ni, rhowch gynifer o fanylion defnyddiol â phosib, gan gynnwys y dyddiad a’r amser pan sylwoch chi ar y broblem, ei lleoliad, eich enw a’ch rhif ffôn cyswllt yn ystod y dydd. Gallwch adrodd am broblem trwy ddefnyddio’r manylion isod.

Priffyrdd

Gall problemau priffyrdd gynnwys:

Gallwch adrodd am broblemau priffyrdd ar-lein trwy ddefnyddio Fix my Street.

Cludiant

Gall problemau cludiant gynnwys:

  • trafnidiaeth gyhoeddus
  • diogelwch ar y ffyrdd
  • rheoli traffig
  • meysydd parcio

Gallwch adrodd am broblemau cludiant trwy e-bostio custcare@bridgend.gov.uk

Ailgylchu a gwastraff

Gallwch adrodd am broblemau ailgylchu a gwastraff trwy ddefnyddio system ar-lein Kier.

Amgylchedd

Gall problemau amgylcheddol gynnwys:

Gallwch adrodd am broblemau amgylcheddol trwy e-bostio cleanupthecounty@bridgend.gov.uk

Rheoli adeiladau

Gall problemau rheoli adeiladau gynnwys:

Gallwch adrodd am broblemau rheoli adeiladau trwy e-bostio buildingcontrol@bridgend.gov.uk

Safonau masnach

Gall problemau safonau masnach gynnwys:

Darperir gwasanaethau safonau masnach ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg a Chaerdydd trwy Wasanaethau Rheoliadol a Rennir. Gallwch adrodd am broblemau safonau masnach ar y wefan Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Iechyd yr amgylchedd

Gall problemau iechyd yr amgylchedd gynnwys:

Darperir gwasanaethau safonau masnach ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bro Morgannwg a Chaerdydd trwy Wasanaethau Rheoliadol a Rennir. Gallwch adrodd am broblemau safonau masnach o ran iechyd yr amgylchedd ar y wefan Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir.

Chwilio A i Y