Accessibility links

Dewis iaith

Cysylltwch â ni

Cysylltu

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid testun: Rhowch 18001 cyn unrhyw un o’n rhifau ffôn.
Cyfeiriad: Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.
Oriau agor:
Dydd Llun i ddydd Iau: 8:30am tan 5pm;
Dydd Gwener: 8:30am tan 4:30pm.

Croesewir galwadau yn Gymraeg.

Gallwch hefyd ddilyn y ddolen hon i weld Fideo Byw Iaith Arwyddion Prydain. 


Cysylltwch â ni ynghylch gwastraff ac ailgylchu

Ffôn: 01656 643643 a phwyswch opsiwn 2.

Ewch i recycleforbridgend.wales i gael rhagor o wybodaeth.

Chwilio A i Y