Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ceisiadau rhyddid gwybodaeth

3. Ceisiadau am wybodaeth a wrthodwyd

Byddwn yn darparu’r wybodaeth y gofynnir amdani, oni bai bod rheswm da dros beidio â gwneud hynny. Er enghraifft, efallai y bydd eich cais yn ymwneud â manylion personol rhywun arall, ac mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhestru unrhyw eithriadau.

Mae’n rhaid i ni nodi pam ein bod wedi gwrthod cais. Gallwch ofyn i ni ailystyried, ac os cewch eich gwrthod eto, gallwch ofyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth am adolygiad.

Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn gorff annibynnol sy’n gorfodi’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, y Ddeddf Diogelu Data, a’r Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol. I ddysgu mwy, ewch i wefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

Chwilio A i Y