Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cofrestru cyfrif treth gyngor

1. Ar ôl i chi fewngofnodi, cofrestrwch eich cyfrif treth gyngor trwy glicio ar “+ Cofrestru” yn yr adran “Treth Gyngor”.

Gwelwch yr adran wedi’i amlygu isod.

 

2. Er mwyn cysylltu eich cyfrif treth gyngor yn llwyddiannus, rhowch y manylion sydd ar eich llythyr datganiad cyfrif treth gyngor diweddaraf. Gwelwch yr enghraifft isod.

Sut mae edrych ar eich cyfrif Treth Gyngor

Ar ôl i chi gysylltu eich cyfrif, cliciwch ar y ddolen ‘Gweld' yn yr adran ‘Treth Gyngor’.

 

Byddwch yn gallu edrych ar grynodeb o’ch cais gan gynnwys:

  • cyfanswm sy’n ddyledus
  • swm y rhandaliad
  • dull talu
  • dyddiadau talu
  • band eich eiddo

Problemau defnyddio Fy Nghyfrif o ganlyniad i faterion hygyrchedd.

Os ydych yn cael trafferth defnyddio Fy Nghyfrif o ganlyniad i unrhyw broblemau hygyrchedd, cysylltwch â MyAccountSupport@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643643.

 

Chwilio A i Y