Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Cwestiynau cyffredin am Fy Nghyfrif

Os ydych chi’n cael problemau mynd ar Fy Nghyfrif, efallai bod yr ateb isod.

Ceisiwch roi eich manylion eto neu edrych yn eich ffolder e-byst sothach.

Rhaid i chi ddefnyddio’r e-bost a’r cyfrinair a ddefnyddioch chi i greu’r cyfrif.

Gwnewch yn siŵr eich bod wedi actifadu'r cyfrif drwy glicio ar y ddolen yn yr e-bost a gawsoch chi adeg cofrestru.

Gallwch chi ailosod eich cyfrinair Fy Nghyfrif o’r sgrîn mewngofnodi neu drwy glicio ar ailosod eich cyfrinair. Bydd rhaid i chi fynd ar y cyfrif e-bost a ddefnyddioch chi i greu'r cyfrif i wneud hynny.

Gallwch chi ychwanegu cyfeiriad e-bost newydd at y cyfrif drwy ffonio 01656 643643. Bydd yn rhaid i chi ateb y cwestiynau diogelwch er mwyn i ni wirio mai chi yw deiliad y cyfrif, a chewch chi e-bost i gadarnhau bod y broses wedi'i chwblhau.

Pan gofrestrwch i weld manylion eich treth gyngor, gofynnir i chi roi cyfeirnod ac ateb nifer o gwestiynau diogelwch. Rhaid i’r manylion hyn gyfateb i’r wybodaeth ar eich bil treth gyngor diweddaraf. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi eich bil treth gyngor diweddaraf. Os na allwch chi ddarganfod hwn, gysylltu â thîm Fy Nghyfrif os gwelwch yn dda.

Gall y canllaw hwn eich helpu i gysylltu â chyfrif treth gyngor.

Dim ond tri chynnig a gewch chi ar roi’r manylion hyn yn gywir. Os rhowch chi’r manylion yn anghywir dair gwaith, caiff yr adran hon o'ch cyfrif ei chloi a bydd yn rhaid i chi gysylltu â thîm Fy Nghyfrif.

Rhaid prosesu taliadau a chân nhw eu hychwanegu at eich cyfrif o fewn diwrnod gwaith. Cofiwch hynny pan welwch chi'r balans ar Fy Nghyfrif. Gall gymryd hyd at bum diwrnod gwaith i dynnu symiau o’ch cyfrif banc.

Ni fydd yn bosibl gweld eich cyfrif heb eich cyfeirnod ar-lein. Os ydych chi’n cael budd-daliadau, ni fydd modd gweld eich cofnodion budd-daliadau heb eich cyfeirnod ar-lein neu rai manylion personol – er enghraifft, eich Rhif Yswiriant Gwladol.

Nodwch y cod post a gadewch rif y tŷ'n wag. Cliciwch ‘dod o hyd i gyfeiriad’ a dewiswch eich cyfeiriad o’r rhestr o gyfeiriadau a ymddangosir.

Os yw unrhyw un o’ch manylion yn anghywir, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid drwy anfon e-bost i myaccountsupport@bridgend.gov.uk gan nodi’ch cyfeirnod Treth Gyngor a’r newidiadau sydd eu hangen.

Dyw'r meysydd ddim yn gwahaniaethu rhwng priflythrennau a llythrennau bach. Gallwch chi ddefnyddio'r ddau.

Bydd rhaid dechrau eto ar ôl 15 munud o ddiffyg gweithredu.

Ni fydd Fy Nghyfrif ar gael yn achlysurol wrth i ni roi ein data wrth gefn. Byddwn ni’n cyhoeddi neges ar y wefan i roi gwybod i chi am ba hyd na fydd ar gael.

Os ydych chi’n cael trafferth defnyddio Fy Nghyfrif oherwydd problem gyda hygyrchedd, e.e. nam ar y golwg, cysylltwch â myaccountsupport@bridgend.gov.uk neu ffoniwch 01656 643643.

 

Chwilio A i Y