Accessibility links

Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Dirwy am beiriannau gamblo mewn siop sglodion

Mae perchennog siop sglodion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi talu mwy na £1,500 ar ôl gosod peiriannau gamblo y gallai plant fod wedi’u defnyddio

Croeso cynnes i gynllun rhwydwaith gwres Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi estyn croeso cynnes i gynlluniau ar gyfer rhwydwaith gwres i gysylltu cartrefi ac adeiladau cyhoeddus ledled Pen-y-bont ar Ogwr yn y pen draw.

Byddwch yn ecogyfeillgar â chewynnau eich babis

Mae rhieni ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hatgoffa am y ddau ddewis sydd ar gael iddyn nhw i fod yn fwy ecogyfeillgar â chewynnau eu plant.

Hidlo yn ôl categori

Chwilio A i Y