Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Eglurhad ar y cam diweddaraf i adfywio ardal y glannau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cyhoeddi eglurhad newydd am ei gynlluniau adfywio sy'n digwydd ym Mhorthcawl ar ôl derbyn nifer o gwestiynau ynghylch sut y bydd tir yn cael ei ddefnyddio yn ardal Bae Tywodlyd a Pharc Griffin.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael grant o'r Gronfa Teithio Llesol

Mae Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn falch o fod wedi sicrhau grant sy'n werth ychydig dros £5 miliwn fel rhan o Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. Bydd y cyllid yn fuddiol i drigolion oherwydd caiff ei ddefnyddio i greu llwybrau beicio a cherdded diogel ac agored, fydd yn annog pobl i beidio â dibynnu'n ormodol ar geir.

Chwilio A i Y