Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn ennill gwobr bwysig

Hoffai Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr longyfarch Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Meurig Jones, am gael ei goroni fel 'Pennaeth y Flwyddyn' yn seremoni lewyrchus Gwobrau Addysg Proffesiynol Cymru.

Craffu ar gynigion gwastraff ac ailgylchu newydd

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn croesawu mewnbwn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ac mae wedi ymrwymo i drafod y cynigion gwastraff ac ailgylchu newydd yn agored wrth i'r broses fynd yn ei blaen.

Datganiad gan Ysgol Gynradd Tondu parthed: Logan Mwangi

Roedd disgyblion, athrawon, staff a llywodraethwyr Ysgol Gynradd Tondu yn torri eu calonnau o glywed am farwolaeth Logan Mwangi, ac mae cymuned yr ysgol yn parhau mewn sioc ac wedi'u tristau’n llwyr o’i golli.

Chwilio A i Y