Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ailgylchu a gwastraff  

Craffu ar gynigion gwastraff ac ailgylchu newydd

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn croesawu mewnbwn y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ac mae wedi ymrwymo i drafod y cynigion gwastraff ac ailgylchu newydd yn agored wrth i'r broses fynd yn ei blaen.

Annog trigolion i ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2022

Mae pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i amddiffyn yr amgylchedd ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2022, gan ddangos y gall gweithredoedd bach ar stepen ein drws wneud gwahaniaeth mawr.

Chwilio A i Y