Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Cyllideb y Cyngor  

Cronfa costau byw dewisol yn barod i'w lansio

Bydd Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr yn lansio ei gronfa costau byw dewisol ar 1 Hydref, gyda'r nod o gynnig cymorth pellach i drigolion yn ystod yr argyfwng costau byw.

Cabinet i drafod rhaglen gyfalaf ddiwygiedig

Yn ei gyfarfod yr wythnos hon, bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn trafod rhaglen gyfalaf ddiwygiedig ar gyfer 2021/22 i 2030/31.

Cabinet i drafod cymorth ychwanegol ar gyfer cynllun insiwleiddio waliau

Bydd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cwrdd yr wythnos nesaf i drafod cynigion i gyflwyno achos busnes manwl i Lywodraeth Cymru ynghylch sut mae’n bwriadu hwyluso dros £2.65m o gyllid er mwyn ymgymryd â gwaith inswleiddio waliau adferol yng Nghaerau.

Taliad Cynllun Cymorth Tanwydd dros y Gaeaf yn Dyblu i £200

Bydd aelwydydd cymwys sy'n wynebu biliau tanwydd cynyddol yn derbyn £100 o daliad rhyddhad ychwanegol fel rhan o Gronfa Gymorth Aelwydydd Llywodraeth Cymru sy'n darparu £51m o gymorth wedi ei dargedu i deuluoedd a'r rhai mwyaf bregus yn y gymdeithas.

Chwilio A i Y