Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Hamdden a diwylliant  

Mwynhau tywydd poeth yn ddiogel

Mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i beidio ag oeri drwy fynd i nofio mewn afon, llyn neu bwll yn ystod y tywydd poeth.

Byddwch yn ddiogel wrth fwynhau'r arfordir yr haf hwn

Wrth i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ymhyfrydu yn nhywydd poeth cynnar yr haf a dolffiniaid wedi'u gweld yn y môr ym Mhorthcawl unwaith eto, mae ymwelwyr yn cael eu hannog i fwynhau arfordir trawiadol yr ardal mewn modd diogel.

Chwilio A i Y