Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ysgolion  

Cynllun Datblygu Lleol yn symud at y cam nesaf

Mae uwchgynllun a fydd yn cael ei ddefnyddio i ddewis pa ddatblygiadau fydd yn cael eu cynnal ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr rhwng nawr a 2033 wedi symud gam yn nes.

Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd yn ennill gwobr bwysig

Hoffai Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr longyfarch Pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, Meurig Jones, am gael ei goroni fel 'Pennaeth y Flwyddyn' yn seremoni lewyrchus Gwobrau Addysg Proffesiynol Cymru.

Datganiad gan Ysgol Gynradd Tondu parthed: Logan Mwangi

Roedd disgyblion, athrawon, staff a llywodraethwyr Ysgol Gynradd Tondu yn torri eu calonnau o glywed am farwolaeth Logan Mwangi, ac mae cymuned yr ysgol yn parhau mewn sioc ac wedi'u tristau’n llwyr o’i golli.

Chwilio A i Y