Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2018  

Cyllideb y Cyngor ar gyfer 2018-19 wedi’i chytuno

Mae cyllideb Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi’i chymeradwyo ar gyfer 2018-19, ynghyd â’i Gynllun Corfforaethol a’i Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gyfer y cyfnod 2018-2022.

Categorïau diweddaraf ysgolion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae’r gyfres ddiweddaraf o wybodaeth a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â chategoreiddio ysgolion yn dangos bod 38 o’r 48 ysgol gynradd a saith o’r naw ysgol uwchradd wedi eu categoreiddio fel rhai sy’n derbyn naill ai gymorth ‘gwyrdd’ neu ‘felyn’ ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cydnabod Ysgol Heronsbridge am fuddsoddi mewn pobl

Mae Ysgol Heronsbridge ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi ei derbyn achrediad aur Buddsoddwyr mewn Pobl i gydnabod ymrwymiad yr ysgol i berfformiad uchel drwy reoli pobl yn dda.

Chwilio A i Y