Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Penderfyniad ffatri boteli yn achosi galw am ymdrechion newydd i gael buddsoddiad newydd

Mae Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi disgrifio’r newyddion na fydd ffatri boteli, a oedd yn disgwyl creu 600 o swyddi newydd, yn cael ei datblygu’n lleol mwyach fel ‘cam yn ôl chwerwfelys’, ac mae wedi galw ar Lywodraeth y DU i weithio gyda Llywodraeth Cymru i wneud ymdrechion newydd i ddenu buddsoddiad newydd i’r ardal.

Bron i 40,000 o bobl wedi'u brechu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Mae'r ystadegau diweddaraf a ddarparwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg wedi cadarnhau bod bron i 133,000 o bobl bellach wedi derbyn o leiaf un dos o'r brechlyn coronafeirws ledled y rhanbarth, gan gynnwys 40,000 o drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Cyngor yn croesawu cefnogaeth Llywodraeth Cymru i ehangu melin bapur

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi croesawu'r cyhoeddiad y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu £6m i gefnogi cynlluniau ehangu WEPA UK ar ei safle ym Maesteg, a fydd yn gweld 54 o swyddi newydd yn cael eu creu a channoedd yn fwy yn cael eu diogelu

Profion rheolaidd ar gyfer y coronafeirws i staff ysgolion

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, cyn bo hir bydd profion llif unffordd yn cael eu cynnig i bob aelod staff mewn ysgolion a lleoliadau gofal plant cofrestredig, yn dilyn plant rhwng tri a saith oed yn dychwelyd i’r ysgol

Cytuno ar gyllideb y Cyngor ar gyfer 2021-22

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno ar gyfanswm cyllideb net o £298.95m ar gyfer y flwyddyn i ddod tra'n osgoi toriadau arfaethedig i nifer o wasanaethau poblogaidd a chadw ei gynnydd yn y dreth gyngor mor isel â phosibl.

Gweithdy Instagram am ddim i fanwerthwyr

Mae busnesau yng nghanol tref bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael cynnig cymryd rhan mewn gweminar am ddim i'w cynorthwyo nhw i ddefnyddio Instagram i farchnata ac arddangos y cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd ganddynt ar gael

Chwilio A i Y