Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Gwaith clirio ar ôl i stormydd Eunice a Franklin effeithio ar y fwrdeistref sirol

Mynychodd griwiau o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr nifer o gannoedd o ddigwyddiadau o geuffosydd wedi’u blocio, llifogydd, coed wedi cwympo, canghennau wedi torri, ffyrdd wedi’u rhwystro, strwythurau wedi’u difrodi, toeau wedi’u difrodi a materion eraill ar ôl i’r fwrdeistref sirol brofi stormydd Eunice a Franklin un ar ôl y llall dros y penwythnos.

Ni fydd cam-drin staff y cyngor yn cael ei oddef

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r awdurdod lleol diweddaraf i gyhoeddi ei fod yn datblygu dull dim goddefgarwch newydd tuag at unrhyw un sy’n cam-drin neu’n bygwth staff yr awdurdod lleol.

Chwilio A i Y