Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cynllun ymarfer corff cyfnod clo yn cyrraedd 100 o gyfranogwyr

Mae rhaglen ymarfer corff ar-lein am ddim, sy'n cael ei chynnig yn ystod y cyfnod clo gan Halo Leisure ar gyfer unrhyw un sy'n teimlo'n isel, unig, neu'n byw gyda dementia ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wedi croesawu ei 100fed cyfranogwr.

Cyfle olaf i ymuno ag ymgynghoriad ar deithio actif

Gyda llai nag wythnos ar ôl tan y bydd ymgynghoriad teithio actif y cyngor yn cau, mae amser yn brin i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ddweud eu dweud ar lwybrau teithio actif newydd posib ar gyfer cerddwyr a beicwyr

Gofal ger glan y môr

Gyda thywydd braf ar ei ffordd dros y diwrnodau nesaf, a'r rheol aros yn lleol wedi ei chodi erbyn hyn, sy'n gadael i bobl deithio'n bellach, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i atgoffa pobl i fod yn ofalus wrth fwynhau'r arfordir.

Chwilio A i Y