Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2022  

Ail lansio ymgyrch i recriwtio gofalwyr maeth arbenigol

Mae tîm maethu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ail-lansio ei ymgyrch i recriwtio gofalwyr maeth arbenigol mewn 'rôl heriol ond gwerth chweil', gyda digonedd o gymorth ar gael bob cam o'r ffordd.

Annog trigolion i ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2022

Mae pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i amddiffyn yr amgylchedd ac ymuno â Gwanwyn Glân Cymru 2022, gan ddangos y gall gweithredoedd bach ar stepen ein drws wneud gwahaniaeth mawr.

Chwilio A i Y