Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2018  

Dirwy am beiriannau gamblo mewn siop sglodion

Mae perchennog siop sglodion ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi talu mwy na £1,500 ar ôl gosod peiriannau gamblo y gallai plant fod wedi’u defnyddio

Dyfarnu mwy na £70 mil i gynlluniau cymunedol

Cytunodd Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i roi dros £70,000 tuag at gostau gweddnewid man gwyrdd yng Nghorneli, creu parc sglefrio ym Mhencoed, adnewyddu llochesi bysiau ym Metws a gwella maes parcio ym Mryncethin.

Croeso cynnes i gynllun rhwydwaith gwres Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi estyn croeso cynnes i gynlluniau ar gyfer rhwydwaith gwres i gysylltu cartrefi ac adeiladau cyhoeddus ledled Pen-y-bont ar Ogwr yn y pen draw

Chwilio A i Y