Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Canolfannau hamdden yn ailagor ddydd Llun 3 Mai

Bydd canolfannau hamdden sy'n cael eu rhedeg gan Halo ym mwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ail-agor yr wythnos nesaf wedi i Lywodraeth Cymru lacio rhagor o gyfyngiadau coronafeirws.

Cynllun i fuddsoddi £2.7m mewn gwella ffyrdd lleol

Bydd ffyrdd ar draws Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hail-wynebu, eu hatgyweirio a'u gwella fel rhan o fuddsoddiad gwerth £2.7m yn y rhwydwaith priffyrdd lleol yn ystod y flwyddyn i ddod.

Diweddariad ar gau maes parcio aml-lawr

Mae'r gwaith yn dal i fynd rhagddo i bennu pa un ai a fydd maes parcio canol y dref Pen-y-bont ar Ogwr yn ailagor yn rhannol, neu barhau i fod wedi cau.

Cynnydd enfawr yn nifer y bobl sy'n defnyddio llwybrau troed lleol

Mae dulliau cyfrif nifer yr ymwelwyr ar lwybrau troed ledled bwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dangos bod teirgwaith cymaint o bobl yn defnyddio'r rhwydwaith hawliau tramwy lleol o'i gymharu â'r cyfnod cyn y pandemig, gyda rhai o'r llwybrau mwyaf poblogaidd yn gweld cynnydd o hyd at saith gwaith yn fwy.

Chwilio A i Y