Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Dathliad Dwbl i Dechrau’n Deg Sarn

Mae safle Dechrau’n Deg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn Sarn yn cymryd camau breision ymlaen i roi’r cychwyn iachaf posibl mewn bywyd i blant.

Traeth y dref ar agor yn llawn i’r cyhoedd

Mae traeth tref Porthcawl wedi'i ailagor yn llawn i'r cyhoedd unwaith eto ar ôl i’r gwaith ar yr amddiffynfeydd môr newydd gwerth £3m gael ei gwblhau.

Galw am farn ar y Polisi Trwyddedu newydd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn diweddaru ei Bolisi Trwyddedu ar gyfer 2019-2024 ac mae’n galw am eich barn ar ei nodau, ei gynigion a’i flaenoriaethau.

Dweud eich dweud am bafiliynau a meysydd chwaraeon

Nawr mai dim ond tair wythnos sydd i fynd tan ddyddiad cau'r ymgynghoriad (10 Gorffennaf), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn annog pobl i roi eu barn ar ddyfodol pafiliynau, meysydd chwaraeon, trefniadau torri gwair a pharciau chwarae.

Chwilio A i Y