Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2021  

Cymeradwyo llwybr teithio llesol parhaol ar hyd Heol y Bontfaen

Mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cynlluniau ar gyfer llwybr teithio llesol ar hyd Heol y Bontfaen a fydd yn cyflawni'r cyswllt sylweddol olaf yn rhwydwaith Pencoed i ganol tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwaith yn parhau i agor Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae gwaith i wneud dros 600km o hawliau tramwy cyhoeddus yn hygyrch yn parhau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ôl i nifer yr ymwelwyr dreblu yn ystod y pandemig coronafeirws.

Chwilio A i Y