Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Newyddion

Croeso i ganolfan cyfryngau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont. Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys newyddion diweddaraf o’r fwrdeistref sirol, a gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf drwy ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r rhestr hon newyddion ar hyn o bryd gael ei hidlo gan Ionawr 2019  

Llwybrau cerdded a beicio mwy diogel

Bydd gwerth dros £3.6m o welliannau trafnidiaeth a theithio llesol yn cael eu gwneud yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros y flwyddyn nesaf diolch i grantiau gan Lywodraeth Cymru.

Dim ysgol dros wyliau'r haf!

Mae gwledd ar y gweill ar gyfer plant ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yr haf hwn, ar ffurf rhaglen lawn dop o weithgareddau a digwyddiadau.

Lansio Her Ddarllen yr Haf

Mae haf prysur o hwyl a gweithgareddau yn wynebu plant ledled Cyngor Bwrdeistref Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd digwyddiad AM DDIM o'r enw ‘hwyl yn y parc’ yn cael ei gynnal yng Nghaeau Newbridge, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Sadwrn 13 Gorffennaf rhwng 1pm a 3pm.

Chwilio A i Y