Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Fandaliaid yn llosgi cyfarpar chwarae plant newydd sbon yng Ngogledd Corneli

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i asesu cost y difrod a achoswyd gan fandaliaid a geisiodd ddinistrio cyfarpar maes chwarae newydd sbon ar Heol Las yng Ngogledd Corneli.

Gwnaeth y fandaliaid ddifrodi cyfleusterau hygyrch newydd y parc ac o ganlyniad i hyn, nid yw rhan ohono ar gael ar hyn o bryd.

Mae’r ffyliaid a wnaeth hyn wedi targedu plant ifanc gan eu hatal rhag defnyddio'r cyfleusterau sydd newydd eu gosod a oedd wedi eu haddasu yn arbennig er mwyn i bawb allu eu defnyddio. Roedd hwn yn beth gwael iawn i’w wneud, hyd yn oed i fandaliaid diegwyddor, ac rwy’n gobeithio y bydd y gymuned leol yn helpu’r awdurdodau i ddwyn y rheini a wnaeth hyn i gyfrif. Mae’r cyngor wrthi’n asesu maint a chost y difrod, ac yn dymuno diolch i’r heddlu a’r gwasanaeth tân am eu hymateb prydlon i’r ddamwain.

Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau

Gall trigolion lleol gefnogi ymdrechion Heddlu De Cymru i ddwyn y troseddwyr i gyfrif drwy roi gwybod am unrhyw weithgarwch amheus a welwyd ddydd Sadwrn 14 Ebrill yn Heol Las rhwng 10pm ac 11pm drwy ffonio 101 a dyfynnu rhif cyfeirnod 1800 1300 11.

Ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â Thîm Cyfathrebu Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ffôn: 01656 643217
Oriau agor:

09:00 to 17:00 Dydd Llun i Ddydd Iau;
09:00 to 16:30 Dydd Gwener.

Chwilio A i Y