Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ailgylchu mewn fflatiau ac ystadau tai dwysedd uchel

Nid oes gan rai fflatiau ac ystadau tai dwysedd uchel ddigon o le i gasglu ailgylchu o ymyl y ffordd. Gall trigolion mewn eiddo o’r fath ailgylchu eu gwastraff mewn biniau cymunedol yn agos at eu cartrefi.

Beth i’w roi yn eich biniau cymunedol

Bin ailgylchu papur

Gwybodaeth ar ailgylchu papur
Ie plîs Dim diolch
Papur
Cardfwrdd
Papur newydd
Cylchgronau
Cyfeirlyfrau ffôn
Catalogau
Post sothach
Amlenni
Hancesi papur
Tyweli papur
Rholyn cegin

 

 

Bin ailgylchu gwydr

Golchwch unrhyw wydr cyn ei roi allan i’w gasglu.

Gwybodaeth ar finiau ailgylchu gwydr
Ie plîs Dim diolch

Poteli gwydr
Jariau

 

 

Gwydrau yfed
Fasys
Powlenni
Gwydr ffenestr
Bylbiau golau
Pyrex

Bin ailgylchu gwastraff bwyd

Gwybodaeth ar ailgylchu gwastraff bwyd
Ie plîs Dim diolch

Bwyd wedi a heb ei goginio
Cig
Pysgod
Esgyrn

Gwastraff gardd
Blodau wedi’u torri

 

Bin ailgylchu plastig a chaniau

Gwybodaeth ar ailgylchu plastig a chaniau
Ie plîs Dim diolch

Poteli plastig, gan gynnwys poteli llaeth, diod a siampŵ
Cynwysyddion bwyd, gan gynnwys potiau iogwrt, tybiau marjarîn a chwpanau plastig
Hambyrddau bwyd nad ydynt yn ddu
Bocsys
Hambyrddau a chynwysyddion ffoil
Tuniau bwyd
Caniau diod

 

 

 

Bagiau plastig, gan gynnwys bagiau siopa, bagiau bara a bagiau bwyd rhewi
Ffilm plastig
Cling-ffilm
Pecynnau, gan gynnwys losin, bisgedi a chreision
Ffoil â chefn papur, er enghraifft, pocedi ffoil
Deunydd lapio swigod
Cesys CD a DVD
Polystyren
Teganau a phlastig caled arall
Potiau planhigion
Paent chwistrellu
Blychau nwy
Aerosolau

 

Chwilio A i Y