Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Casglu sbwriel

Rydyn ni’n cynnig casgliad bagiau glas bob pythefnos ar gyfer deunyddiau nad oes modd eu hailgylchu, drwy ein casgliad ailgylchu o ymyl y ffordd. Ar gyfer y rhan fwyaf o gartrefi, ceir cyfyngiad o ddau fag glas bob pythefnos.

Rhowch eich bagiau mas ar ôl 7pm y noson cyn y casgliad, a chyn 7am ar ddiwrnod eich casgliad. Peidiwch â rhoi bagiau mas yn gynnar oherwydd gall achosi problemau sbwriel.

Gallai trigolion sy’n rhoi eu bagiau mas y tu allan i’r oriau hyn gael Hysbysiad Cosb Benodedig o £100 neu gael eu herlyn hyd yn oed dan Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990.

Byddwch yn ofalu wrth roi eich bagiau mas i’w casglu – peidiwch â blocio’r palmant.

Lapiwch eitemau miniog, fel gwydr wedi torri. Os na chaiff y rhain eu lapio’n ofalus, gallant anafu’r gweithredwr gwastraff.

Gall amseroedd y casgliadau amrywio oherwydd amgylchiadau nad oes modd eu rhagweld, fel tywydd garw.

Peidiwch â rhoi’r canlynol mewn bagiau gwastraff glas:

  • gwastraff gardd
  • eitemau DIY, gan gynnwys paent, tuniau paent, cerrig, graean, rwbel, gwastraff adeiladwyr neu deils
  • gwastraff clinigol, gan gynnwys gwastraff meddygol neu nodwyddau
  • anifeiliaid marw
  • olew coginio neu injan
  • eitemau trydanol
  • gwastraff masnachol
  • gwastraff peryglus, gan gynnwys toddyddion, cemegion, paent, olew injan, batris, tiwbiau fflworoleuol, bylbiau golau yn cynnwys mercwri, gwenwyn neu abwyd
  • asbestos

I helpu i ddiogelu’r amgylchedd, ailgylchwch gymaint â phosibl.

Cyswllt

Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y