Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Gwastraff masnachu a masnachol

Gwastraff a ddaw o’r canlynol yw gwastraff masnachu:

  • safleoedd masnachu a busnes
  • safleoedd ar gyfer chwaraeon, hamdden neu adloniant

Mae busnesau’n gallu defnyddio unrhyw gontractwr casglu gwastraff ag enw da i gael gwared ar eu gwastraff. Rydym ni’n cynnig gwasanaeth am gost i fusnesau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae gennym ni ystod o gynhwysyddion i helpu busnesau i storio eu gwastraff rhwng diwrnodau casglu, gan gynnwys:

  • Biniau olwynion 360 litr
  • Biniau olwynion 660 litr
  • Biniau olwynion 1100 litr
  • Sachau gwastraff masnach

Dewisir y cynhwysydd a gewch chi ar sail y gwastraff sy'n cael ei gynhyrchu a nifer diwrnodau casglu'r wythnos.

Ni chewch chi fynd â gwastraff masnachol i unrhyw un o’r canolfannau ailgylchu gwastraff aelwyd. Dim ond gwastraff aelwydydd y mae'r safleoedd hyn wedi'u trwyddedu i’w dderbyn.

I gael gwybod rhagor am ein gwasanaeth casglu gwastraff masnachol neu i drefnu gwasanaeth casglu ar gyfer eich busnes, cysylltwch â'r canlynol:

Cyswllt

Gwastraff masnachu a masnachol

Kier
Ffôn: 01656 643643

Chwilio A i Y