Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Pwyntiau ailgylchu

Mae yna safleoedd ailgylchu preifat ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont, lle gallwch ailgylchu symiau bach o bapur, llyfrau, plastig, caniau a thecstilau.

Gallwch ailgylchu unrhyw bapur, ac eithrio amlenni, mewn banciau papur, a gallwch ailgylchu dillad, dillad gwely, esgidiau a charpion mewn banciau tecstilau.

Cadwch y canolfannau ailgylchu yn daclus ac ewch ag unrhyw fagiau plastig neu focsys gartref gyda chi.

Opsiynau'r pwyntiau ailgylchu.
Lleoliad Papur a cherdyn Llyfrau a CDs Tecstilau a sgidiau Plastig cymysg a chaniau Gwydr Ailgylchu cymysg
Tesco Caeau’r Bragdy, Pen-y-bont ar Ogwr Iawn Iawn   Iawn   Iawn   Iawn  
Tesco Heol y Bont-faen, Pen-y-bont ar Ogwr       Iawn      
Maes parcio Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr             Iawn

Asda, Pen-y-bont ar Ogwr

      Iawn      
Sainsbury's, Pen-y-bont ar Ogwr       Iawn      

Asda, Maesteg

      Iawn      

Tesco, Maesteg

      Iawn      
Maes parcio Llynfi Road, Maesteg   Iawn   Iawn   Iawn   Iawn   Iawn  

 

Chwilio A i Y