Accessibility links

Dewis iaith

Adfywio a safleoedd defnydd cymysg

Adfywio a safleoedd defnydd cymysg

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS04.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS04.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS04.03

Datganiad pellach gan Bridgend cyngor tref

Bridgend cyngor tref

05/11/2012

HS04.04

Datganiad pellach gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

06/11/2012

HS04.05

Datganiad pellach gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Countryside Council for Wales

06/11/2012

HS04.06

Wrthbrofi gan Ashtenne Industrial Fund Ltd ( savills) ID 793

Ashtenne Industrial Fund Ltd

13/11/2012

HS04.07

Rhandiroedd tabl gwybodaeth oddi wrth Bridgend cyngor tref

Bridgend cyngor tref

22/11/2012

HS04.08

Strategaeth Rhandiroedd 2010 - 2021

Bridgend cyngor tref

22/11/2012

HS04.09

Pwyntiau Gweithredu

Swyddog Rhaglen

13/12/2012

HS04.10

Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

15/01/2013

HS04.11

MACs Sesiwn 4 gyda sylwadau’r Arolygydd

Swyddog Rhaglen

26/02/2013

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y