Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Adwerthu

Bord o ddogfennau

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS07.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS07.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS07.03

Datganiad pellach gan Welcome Break (Savills) ID 797

Welcome Break (Savills)

05/11/2012

HS07.04

Datganiad pellach gan Bridgend cyngor tref

Bridgend Cyngor tref

05/11/2012

HS07.05

Datganiad pellach gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

06/11/2012

HS07.06

Datganiad pellach gan K& W Developments Ltd - mango Planning (ID 827)

K & W Developments Ltd - mango Planning

06/11/2012

HS07.07

Datganiad pellach gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

07/11/2012

HS07.08

Wrthbrofi gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

13/11/2012

HS07.09

Cynllun caniatad cynllunio 83/138 a gyflwynwyd yn Sesiwn Gwrandawaid gan Cliff Patten

Cliff Patten

29/11/2012

HS07.10

Copi o lythyr oddi wrth Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr i Cliff Patten ynghylch Village farm, Pil

Cliff Patten

29/11/2012

HS07.11

Copi o lythyr oddi wrth Cliff Patten I Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr ynghylch Village Farm, Pil

Cliff Patten

29/11/2012

HS07.12

Copi o lythyr oddi wrth Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr I Lidl UK GmbH ynghylch Village Farm, Pil

Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

29/11/2012

HS07.13

Datganiad sefyllfa Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr ar y Pil Canolfan Arddio

Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

04/12/2012

HS07.14

Datganiad sefyllfa Cliff Patten

Cliff Patten

13/12/2012

HS07.15

Pwyntiau gweithredu

Swyddog Rhaglen

03/01/2013

HS07.16

Pwyntiau gweithredu gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

22/01/2013

HS07.17

Pwyntiau gweithredu gan Mango Planning

Mango Planning

28/01/2013

HS07.18

MACs Sesiwn 7 gyda sylwadau’r Arolygydd

Swyddog Rhaglen

26/02/2013

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y