Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Amgylchedd

Amgylchedd

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS05.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS05.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS05.03

Cyflwyniad bellach gan Cynrychiolydd ID 1241 ( H Kennedy)

H Kennedy (Planr Ltd)

26/10/2012

HS05.04

Datganiad pellach gan Bridgend cyngor tref

Bridgend cyngor tref

05/11/2012

HS05.05

Datganiad pellach gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

06/11/2012

HS05.06

Datgaiad pellach gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Countryside Council for Wales

06/11/2012

HS05.07

Wrthbrofi gan H Kennedy (Planr Ltd) ID 1241

H Kennedy (Planr Ltd)

12/11/2012

HS05.08

Wrthbrofiu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

13/11/2012

HS05.09

Rhestr o Safleodd Amgen CDLI sy'n gorgyffwrdd a Safleoedd Hepgor CDU

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

05/12/2012

HS05.10

Cynlluniau sy'n dangos y graddau y gorgyffwrdd (HS05.09)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

05/12/2012

HS05.11

Pwyntiau Gweithredu

Swyddog Rhaglen

13/12/2012

HS05.12

Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

14/01/2013

HS05.13

MACs Sesiwn 5 gyda sylwadau’r Arolygydd

Swyddog Rhaglen

26/02/2013

 

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y