Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Angen Tai, Cyflenwi a Raddol

Angen Tai, Cyflenwi a Raddol

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS02.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS02.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS02.03

Datganiad pellach gan Llywodraeth Cymru ( ID 64)

Llywodraeth Cymru

02/11/2012

HS02.04

Datganiad pellach gan Home Builders Federation ( ID 160)

Home Builders Federation

06/11/2012

HS02.05

Datganiad pellach gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

06/11/2012

HS02.06

Datganiad pellach gan DL Thomas - Sullivan Land Planning (ID 850)

D L Thomas - Sullivan Land Planning

06/11/2012

HS02.07

Datganiad pellach gan Boyer Planning Bellway Homes & Persimmon Homes (ID 788 & 784)

Boyer Planning - Bellway Homes & Persimmon Homes

06/11/2012

HS02.08

Datganiad pellach gan Redrow Homes - Nathaniel Litchfield Partners (ID 851)

Redrow Homes - Nathaniel Litchfield Partners

06/11/2012

HS02.09

Dyraniadau Tai CDLI a tai ar y cyd 2012 Argaeledd Tir - taenlen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

09/11/2012

HS02.10

Tai ar y cyd 2012 argaeledd Tir - amserlen

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

09/11/2012

HS02.11

Tai ar y cyd 2012 argaeledd Tir - datganiad o dir cyffredin

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

09/11/2012

HS02.12

Tai ar y cyd 2012 argaeledd Tir - gwybodaeth ychwanegol

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

09/11/2012

HS02.13

Wrthbrofi gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen Y Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

13/11/2012

HS02.14

Shelter Cymru eiddo gwag

Swyddog Rhaglen

19/11/2012

HS02.15

E-bost gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr (Q3e & 3f - HS02.02)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

27/11/2012

HS02.16

Pwyntiau gweithredu

Swyddog Rhaglen

12/12/2012

HS02.17

Materion yn Codi newidiadau a phwyntiau gweithredu o Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

14/12/2012

HS02.18

Phwyntiau gweithredo 2.7

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

08/01/2013

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y