Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Island farm, Pen-y-bont

Island farm, Pen-y-bont

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS06.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS06.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS06.03

Datganiad pellach gan Island Farm Campaign for Action

Island Farm Campaign for Action

05/11/2012

HS06.04

Datganiad pellach gan Residents of Island Farm Close

Residents of Island Farm Close

05/11/2012

HS06.05

Datganiad pellach gan Bridgend cyngor tref (35)

Gyngor tref Pen y Bont

05/11/2012

HS06.06

Datganiad pellach gan Merthy Mawr Cyngor Cymuned

Merthyr Mawr Cyngor Cymuned

06/11/2012

HS06.07

Datganiad pellach gan HD Ltd - Savills (ID 1248)

HD Ltd - Savills

06/11/2012

HS06.08

Datganiad pellach gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

06/11/2012

HS06.09

Datganiad pellach gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

06/11/2012

HS06.10

Wrthbrofi gan Merthyr Mawr Cyngor Cymuned ( ID 46)

Merthyr Mawr Cyngor Cymuned

13/11/2012

HS06.11

Wrthbrofi gan HD Ltd (Savills) ID 1248

HD Ltd (Savills)

13/11/2012

HS06.12

E-bost gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

13/11/2012

HS06.13

Wrthbrofi gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Cyngoe Cefn Gwlad Cymru

14/11/2012

HS06.14

Datganiad diwygiedig o Gyngor Tref Pen y Bont

Gyngot Tref Pen Y Bont

16/11/2012

HS06.15

Pwyntiau Gweithredu

Swyddog Rhaglen

20/12/2012

HS06.16

Pwyntiau Gweithredu gan Savills

Savills

22/01/2013

HS06.17

Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Brwdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

22/01/2013

HS06.18

Ymgynghoriad ar dystiolaeth bellach

Swyddog Rhaglen

18/02/2013

HS06.19

Ymatebion i'r ymgynhoriad

Swyddog Rhaglen

15/03/2013

HS06.20

MAC's gyda Arolygydd sylwadau

Swyddog Rhaglen

28/03/2013

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y