Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Manwerthu Cyfleus

Bord o ddogfennau

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS08.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

18/10/2012

HS08.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

18/10/2012

HS08.03

Llythyr oddi wrth Arolygydd I ac Mango Cyngor - Sesiwn ar wahan

Swyddog Rhaglen

15/10/2012

HS08.04

Ymateb gan y Cyngor I Arolygydd i HS08.03

Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

15/10/2012

HS08.05

Ymateb gan Cynllunio Mango i HS08.03

Mango Planning Ltd

18/10/2012

HS08.06

Llythyr oddi wrth Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i Arolygydd

Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

19/10/2012

HS08.07

E-bost oddi wrth Cynllunio Mango

Mango Planning Ltd

19/10/2012

HS08.08

E-bost I Asbri Cynllunio oddi wrth yr Arolygydd

Swyddog Rhaglen

19/10/2012

HS08.09

Datganiad pellach gan Cyngor Brwddeistref Sirol Pen -y-bont ar Ogwr

Cyngor Brwddeistref Sirol Pen -y-bont ar Ogwr

20/11/2012

HS08.10

Datganiad pellach Mango Planning

Mango Planning

20/11/2012

HS08.10

Atodiadau 1-11 o datganiad pellach Mango Planning

Mango Planning

20/11/2012

HS08.11

E-bost gan Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr I Arolygydd mewn perthynas a datganiad pellach gan Mango Planning

Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

22/11/2012

HS08.12

E-bost oddi Mango Planning mewn HS08.11

Mango Planning

22/11/2012

HS08.13

Arolygydd ymateb I HS08.11 & HS08.12

Swyddog Rhaglen

23/11/2012

HS08.14

Datganiad gwrthbrofi gan Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

27/11/2012

HS08.15

Datganiad gwrthbrofi gan Mango Planning

Mango Planning

27/11/2012

HS08.16

Datganiad gan Asbri Planning(ID 142)

Asbri Planning

05/12/2012

HS08.17

Llythyr gan RPS i Cyngor Brwddeistref Sirol Pen -y-bont ar Ogwr mewn perthynas a Asda Stores

Cyngor Brwddeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

07/12/2012

HS08.18

Pwyntiau Gweithredu

Swyddog Rhaglen

07/01/2013

HS08.19

Pwyntiau Gweithredu gan Mango Planning

Mango Planning

21/01/2013

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y