Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Safleoedd Amgen

Sesiynau Gwrandawiad 16 - Safleoedd Amgen

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS16.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS16.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

22/01/2013

HS16.03

Penderfyniad ar yr apel Forge Ind. Est.

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen Y Bon ar Ogwr

05/02/2013

HS16.04

Pwyntiau Gweithredu

Swyddog Rhaglen

12/02/2013

HS16.05

Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

07/03/2013

 

Sesiynau Gwrandawiad 17 - Safleoedd Amgen

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS17.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS17.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

22/01/2013

HS17.03

Pwyntiau Gweithredu

Swyddog Rhaglen

12/02/2013

HS17.04

Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

07/03/2013

 

Sesiynau Gwrandawiad 18 - Safleoedd Amgen

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS18.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS18.02

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

22/01/2013

HS18.03

E-bost gan Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru

Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru

05/02/2013

HS18.04

Pwyntiau Gweithredu

Swyddog Rhaglen

12/02/2013

HS18.05

Cynllun gan NLP AS031

Nathaniel Litchfield Partners

05/03/2013

HS18.06

Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

05/03/2013

 

Sesiynau Gwrandawiad 19 - Safleoedd Amgen

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS19.01

Agenda a Materion

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS19.02

Llythyr gan Lambert Smith Hampton (1253)

Lambert Smith Hampton

07/11/2012

HS19.03

Cadarnhad cynllunio caid am gofrestriad o Lambert Smith Hampton ( 1253)

Lambert Smith Hampton

08/11/2012

HS19.04

Agenda a Materion atodol

Swyddog Rhaglen

21/02/2013

HS19.05

Prif gynllun dangosol ar gyfer AS032

Nathaniel Litchfield Partners

01/03/2013

HS19.06

Lluniau Ariel safle AS052

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

04/03/2013

HS19.07

AS052 Cynllun Carthffos

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

04/03/2013

HS19.08

AS052 Cynllun Dwr Wyneb

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

04/03/2013

HS19.09

AS060 Rhandiroedd Cynllun Y Parc

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

04/03/2013

HS19.10

Llythyr oddi wrth Robert Hathaway ynghylch AS027

Planr Ltd

07/03/2013

HS19.11

Pwyntiau Gweithredu

Swyddog Rhaglen

08/03/2013

HS19.12

Pwyntiau Gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

05/04/2013

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y