Accessibility links

1
Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Ynni

Bord o ddogfennau

Cyfeirnod y Ddogfen

Teitl y Ddogfen

Awdur

Dyddiedig

HS12.01

Rhestr Cyfranogwyr

Swyddog Rhaglen

02/10/2012

HS12.02

Agenda a materion a Materion

Swyddog Rhaglen

02/11/2012

HS12.03

Datganiad pellach gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

11/12/2012

HS12.04

Datganiad pellach gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru (ID 54)

Cungor Cefn Gwlad Cymru

11/12/2012

HS12.05

Datganiad pellach gan Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru

Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru

17/12/2012

HS12.06

Wrthbrofiu gan Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

18/12/2012

HS12.07

Datganiad terfynol o Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru

Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru

20/12/2012

HS12.08

Datganiad o dir cyffredin rhwng-y-bont cyngor a Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

02/01/2013

HS12.09

Pwyntiau gweithredu

Swyddog Rhaglen

04/02/2013

HS12.10

Pwyntiau gweithredu gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwr

18/02/2012

HS12.11

MACs Sesiwn 12 gyda sylwadau’r Arolygydd

Swyddog Rhaglen

26/02/2013

 

Cyhoeddwyd y dogfennau hyn cyn i Safonau’r Gymraeg ddod i rym ar 31 Mawrth 2015 neu nid yw’r safonau’n berthnasol iddynt. Dim ond yn Saesneg mae’r dogfennau hyn ar gael.

Chwilio A i Y