Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau cynllun lleol cyn adneuo

Dogfennau’r cynllun lleol cyn-adneuo

Mae dogfennau’r cynllun lleol cyn-adneuo yn datgan y weledigaeth, yr amcanion a’r strategaeth a ffafrir ar gyfer y fwrdeistref sirol yma.

Rhaid i’r cyngor gyhoeddi’r cynllun lleol cyn-adneuo ac ymgynghori â’r cyhoedd cyn datblygu fersiwn terfynol. Cyhoeddwyd strategaeth a ffafrir y cynllun datblygu lleol (CDLl) ym mis Medi 2019.

Ymgynghoriad y cynllun datblygu lleol

Mae strategaeth a ffafrir y CDLl yn sail i strategaeth fanwl lawn a fydd yn cael ei chreu ar gyfer y fwrdeistref sirol. Bydd y strategaeth lawn yn cynnwys: - polisïau, cynigion a dyraniadau defnydd tir.

Cynhaliwyd ymgynghoriad strategaeth a ffafrir y CDLl rhwng 30 Medi 2019 ac 8 Tachwedd 2019. Derbyniodd yr ymgynghoriad 70 safbwynt ffurfiol.

Rhaid i’r cyngor gyhoeddi adroddiad ymgynghoriad drafft y CDLl cyn gynted â phosib ar ôl ymgynghori â’r cyhoedd.

Adroddiad y cynllun datblygu lleol

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad ymgynghoriad y CDLl sy’n nodi sut mae’r cyngor wedi ymgynghori yn gyhoeddus ar y strategaeth a ffafrir.

Mae’r adroddiad yn nodi’r camau a gymerwyd i baratoi’r cynllun yn unol â’r Cynllun Ymwneud Cymunedol (CYC). Mae CYC yn gynllun sy’n cael ei weithredu gan y Llywodraeth i wella ansawdd ffyrdd cyhoeddus sydd angen eu hatgyweirio.

Mae’r adroddiad yn dangos y prif broblemau a ddaeth i’r amlwg yn ystod yr ymgynghoriad a sut byddant yn cael sylw. Mae’n nodi sut bydd ymgynghori â’r cyhoedd yn dylanwadu ar ddatblygiad y CDLl adnau.

Chwilio A i Y