Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Dogfennau Polisi a Chanllawiau Cyffredinol, Cenedlaethol, Rhanbarthol ac Is-ranbarthol

Tabl dogfennau polisi a chanllawiau cyffredinol, cenedlaethol, rhanbarthol ac is-ranbarthol.
Rhif y ddogfen Teitl y ddogfen Cyhoeddwyd gan Dyddiad
NRS1 Cyhoeddi Canllaw Cymunedol y Cynlluniau Datblygu (Argraffiad 2) LICC Mai 2022

Sylwch bod modd dod o hyd i Nodiadau Cyngor Technegol nad ydynt wedi’u rhestru uchod o fewn y meysydd pwnc unigol y maent yn ymdrin â nhw.

Mae * yn dangos y bydd y cyswllt yn mynd â chi i wefan allanol nad yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gyfrifol amdani.

LlCC = Llywodraeth Cynulliad Cymru

TAN = Nodyn Cyngor Technegol

Chwilio A i Y