Accessibility links

Gwrandewch gyda Browsealoud
Dewis iaith

Safleoedd ymgeisiol newydd

Rhan allweddol o baratoi Cynllun Datblygu Lleol Newydd Pen-Y-Bont Ar Ogwr yw nodi safleoedd addas newydd ar gyfer tai, cyflogaeth, cymuned, hamdden a defnyddiau eraill.

Mae Llywodraeth Cymru o’r farn y dylid rhoi ystyriaeth gynnar i ymgysylltu â datblygwyr, tirfeddianwyr a phartïon eraill â diddordeb. Mae hyn er mwyn casglu gwybodaeth am safleoedd datblygu posibl a allai gael eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Newydd i Ben-y-bont ar Ogwr. Bydd ymgysylltu’n dangos bod modd cyflawni strategaeth y CDLl (eto i’w benderfynu arno). Bydd y wybodaeth a gesglir yn galluogi llywio ymgynghoriad ar y cam strategaeth a ffefrir drwy opsiynau safle ymgeisiol credadwy.

Cais am gyflwyno darpar safleoedd

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Chwilio A i Y